Dr. Alfonso López Viñegla jest profesorem departamentu rachunkowosci i finansów Wydzialu Ekonomicznego na Uniwersytecie w Saragossie od 1990 roku. Prowadzi takze dzialalnosc edukacyjna w takich instytucjach jak:

Instituto de Empresa (Instytut Przedsiebiorstwa)
Universidad Nacional de Educación a distancia

Jako nauczyciel akademicki koncentruje sie przede wszystkim na zagadnieniach zwiazanych z rachunkowoscia finansowa oraz informatycznych systemach rachunkowosci i administracji. Ponadto uczetniczyl i uczestniczy w licznych seminariach, kursach podyplomowych i MBA, miedzy innymi:

- M.B.A. w Rachunkowosci Miedzynarodowej (Uniwersytet w Saragossie)
- M.B.A. w Rachunkowosci Zarzadczej (Uniwersytet w Walencji - Ford Hiszpania)
- M.B.A. Zarzadzanie Finansowe, ESEE, Walencja
- Studia podyplomowe dotyczace firm ubezpieczeniowych (Uniwersytet w Saragossie)
- Studia podyplomowe dotyczace rachunkowosci i zarzadzania finansami (Uniwersytet w Saragossie)
- Studia podyplomowe w zarzadzaniu i administracji korporacja i malymi i srednimi przedsiebiorstwami (Uniwersytet Santiago de Compostela)

Jego dzialalnosc naukowa jest zwiazana z dziedzinami takimi jak:
- rachunkowosc zarzadcza, systemy informacji
- narzedzia zarzadzania i kontroli zarzadzania, (Cuadro de mando)
- nowe technologie informacji, Internet, Intranet, Groupware, Workflow, WWW